KIT HIKVISION 4CH POC 5M

Kit HIKVISION Analogique HD en POC
- 1x DS-7204HUHI-K1/P (Turbo HD 4.0)
- 4x DS-2CE56H0T-ITME